h工口爆乳jk白丝裸体视频

h工口爆乳jk白丝裸体视频

又曰∶邪在荣卫之间,谓之半表半里,五苓散分阴阳膀胱经之半表半里也,理中汤治吐泻上下之半表半里也。乃为之悯恻,取古昔良医之方七百余首,揆之于经,酌以心见,订之于证,发其微义,编为六卷,题之端曰《医方考》。

五脏之中,惟肝常有余,散之即所以补之,以木喜条达故也。人之五脏,惟肺叶坏烂者可以复生。

三阴有两感而无合病。酒下,每服十此手少阴药也。

凡产后以童便化下一丸,能安魂魄,调经络,破血痛。入煎剂,调服;入丸剂,每三分加曲一分,煮糊,或同蜜炼。

雄黄气悍,能辟恶邪;大蒜、阿魏,气之至臭者,臭胜则诸秽皆不足以加之矣。一治耳肿皮色如常。

风盛则气壅,浓朴所以下气,陈、藿所以泄气。此足少阴、太阳药也。

Leave a Reply